Velkommen til Mor og Barn Fysioterapi

Jeg heter Anita og driver klinikken Mor og barn fysioterapi as.

Klinikken har hovedfokus fysioterapi til gravide med bekkenplager, spe- og småbarn med bevegelsesvansker av mange ulike grunner.

Jeg ble utdannet fysioterapeut ved Universitet i Brighton, Eastbourne 1993.

Har senere gjennomført videreutdanning i Barnefysioterapi ved Høgskolen i Oslo 2001, videreutdanning i Bevegelsesvitenskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005, videreutdanning i Tverrfaglig veiledning ved Høgskolen i Telemark 2009, videreutdanning i Samspill og tiknytning ved Høgskolen i Telemark 2011.

Jeg ble spesialist i Barne- og Ungdomsfysioterapi MNFF i 2011.

Jeg har også videreutdanning i psykososialt arbeid for familier med barn 0-4 år, 2017 Hisd.

Masterstudier U:A 2018. Psykisk helsearbeid, fordypning rus.

Behandlingstilbud

Fysioterapi er basert på en grundig klinisk undersøkelse, samtale/aktivitetskartlegging, funksjons og ferdighetstesting. Dette gir et utgangspunktet for tiltak på individ, gruppe eller tilretteleggingsnivå.
Les mer

Om Mor og Barn

Klinikken består av en fysioterapeut med spesialist kompetanse på barn, og spesial kompetanse på gravide med bekkenrelaterte plager.Det faglige tilbudet til gravide i sin spede begynnelse oppstod i Skien i 1995 der jeg arbeidet som kommunefysioterapeut.
Les mer

Informasjon

Viste du at barn under 12 år er fritatt for egenandel når de får behandling hos fysioterapeut?Du kan få stønad til behandling hos fysioterapeut, men det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.
Les mer